گرافیک شهری

گرافیک شهری:

در این مجموعه که مربوط به فعالیتهای دوره ای و پروژه ای متفاوت است، همکاری، نظارت ساخت و طراحی و تایید به طور کلی یا جزئی بر عهده سعید طوفانی بوده است.

سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است