سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

استاد سعید طوفانی و جهانگردی:

1- سفر به بیش از نیمی از کشورهای جهان

2- عضو گروه تحقیق National Geographic

3- عضو گروه تحقیق UNESCO وابسته به سازمان ملل

4- عضو گروه تحقیق Ancient Aliens

5- سرپرست گروه تحقیق آتشفشانهای آسیایی wovo

 

زندگی بدون دانستن حقیقت از مرگ کرمی در باغچه خشک خرابه ای فراموش شده نیز غم انگیز تر است، سفر آگاهی است!

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است