سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند آموزشی:

در این مجموعه در حال گسترش مباحث مختلفی که در برگیرنده نکات ریز و کلیدی در مباحث هنری و بخصوص طراحی، گرافیک، تصویرسازی، طراحی داخلی است مد نظر مدرس: سعید طوفانی بوده است.

در این آموزش ها اکثرا در کنار نقد، راهکار نیز ارائه شده است.

به دلیل مستند بودن و اهمیت بیشتر مطالب نسبت به کیفیت تصویر برای مدرس، ممکن است کیفیت تصویر و یا صدا ایده آل نباشد.

همچنین مباحث و اصول ارائه شده در این ویدیوها و توسط سعید طوفانی در آموزش سطح کارشناسی ارشد و سمینارهای تخصصی نیز توسط ایشان ارائه و دانشجویان به طور عملی درگیر تحلیل و پیاده سازی آنها بر روی پروژه های خود میشوند.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است