سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند خط معلی:

در این مستند استاد محمد سعید نقاشیان بصورت اجمالی خط معلی را آموزش و دیدگاه های خود را (دو ویدیوی پایانی همین صفحه) در خصوص نقاشی خط بیان میکند.

این سری از آموزشها و مستند گفته شده توسط استاد سعید طوفانی تهیه و تولید شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است