سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند کارمند مارمند:

این یک مستند صوتی است که توسط سعید طوفانی اصل در مورد زندگی شغلی و هدف گذاری کار یک کارمند تهیه شده است.

دانستن قوانین کار و حقوق یک کارمند در زمان عقد قرارداد قدرت تصمیم گیری را برای کارمند بالا میبرد.

استاد طوفانی با مرحله ای کردن امر استخدام از زمان مصاحبه تا استخدام و دریافت سمت و انجام امور روزانه در این مستند و تشریح هرکدام در فضایی دوستانه و بی سانسور سعی کرده است تا به جویندگان کار و بعضا متنفر از کارمندی نگاهی جدید شغلی هدیه کند

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است