سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند کارآفرینی:

در این مستند سعید طوفانی به آموزش و ارائه روشهای خلاقانه در هنر و برای درآمد زایی میپردازد.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است