سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

کلیه اطلاعیه ها بروز میباشند و برای اطلاعات بیشتر میتوانید با سایت تماس بگیرید

اطلاعیه ها

حضور استاد طوفانی در ایران:

 

با توجه به حضور استاد طوفانی در تهران، چنانچه مایل به برگزاری کلاس خصوصی حضوری یا آنلاین با ایشان میباشید، با سایت تماس بگیرید.

راه اندازی کانال رسمی تلگرام استاد طوفانی:

 

- کلیه اطلاعیه ها و بازارچه ها بر روی این کانال اطلاع رسانی میشود. عضویت در این کانال رایگان و با توجه به امکانات این اپلیکیشن، ارسال فایل نیز بر روی آن انجام میشود، همچنین اکثر کلاسهای آنلاین استاد طوفانی بر روی تلگرام برگزار میشود.

شما میتوانید ویدیوهای آموزشی را در کانالهای                                                     نیز مشاهده نمایید.

ویدیوهای ذیل قابل پخش بر روی سیستم های Windows - Apple/Mac - Android - Linux میباشد.

دانلود ویدیوهای ذیل مجاز و رایگان میباشد و کلیه حقوق مادی و معنوی آنها به سعید طوفانی تعلق دارد.

دوره آموزشی نرم افزاری مورد نظر را انتخاب و دانلود نمایید.

.:: Saeid Toufani ::.

Adobe Illustrator 2017 (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 در حال بروزرسانی

 

 

Adobe Indesign 2017 (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 در حال بروزرسانی

 

 

 

Adobe Premiere (2017 متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

 

 

Adobe Premiere (2017 پیشرفته):

46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109

 

Adobe Photoshop 2017 (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - در حال بروزرسانی

 

 

Photoshop (Animation):

- 1 در حال بروزرسانی

Photoshop (3D):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Lightroom (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

 

Corel Draw 2017 (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

Corel Draw 2015 (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

3D Max 2017 ( معماری):

- 1 در حال بروزرسانی

3D Max 2014 (گرافیک):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61

 

Vray-3D Max (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4

 

Adobe Aftereffect (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54

Adobe Aftereffect (پیشرفته):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 در حال بروزرسانی

 

Adobe Edge Animation (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

Edius (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57

 

 

Adobe Muse (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58

 

 

Adobe Muse (Mobile App):

- 1 - 2 - 3 - 4

Adobe DreamWeaver (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

Adobe DreamWeaver (پیشرفته):

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Cool Edit (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Xilisoft Video Convert (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

 

 

 

Camtasia Studio (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

 

Morph Animation (کامل):

- 1

Anime Studio (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63

 

 

ePageCreator (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

 

ePageCreator (Mobile APP):

- 1 - 2 - 3

Adobe Fuse (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Corel Video Studio (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

 

WordPress (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45

 

Affinity photo (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Cute FTP (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Xara 3D Maker (کامل):

- 1 - 2

 

Photo Impact (آشنایی):

- 1 - 2

 

 

WonderFox Convert (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

Photo Zoom (کامل):

- 1

 

آموزش غرفه سازی:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 

کارآفرینی:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

درباره هنر:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

 

 

 

ساخت رزومه کاری و پورتفلیو:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Pinegrow (کامل):

1 در حال بروزرسانی

 

Light Pen (کامل):

1 در حال بروزرسانی

Green Screen (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

 

 

گرافیک:

- 1 در حال بروزرسانی

Adobe Sketch:

1

 

Adobe Cloude (متوسط):

1 - 2 - 3 - 4

Mockup (کامل):

- 1 - 2 - 3

 

 

 

ArtRage 4 (پیشرفته):

1 در حال بروزرسانی

Dragon frame (کامل):

1 در حال بروزرسانی

 

Pepakura (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Bandicam (کامل):

1 - 2 - 3

Adobe Character Animator:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 در حال بروزرسانی

 

 

Zbrush (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

Bryce 3D (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Poser 3D (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

 

iClone (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

Blender 3D (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

FL Studio (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Dynamic PDF (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

Keyshot (کامل):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18

 

 

 

Realflow (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Mudbox (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Toon Boom Animation (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Cinema 4D (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

 

 

Adobe Animate (کامل):

Static>> 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 Dynamic>>در حال بروزرسانی

 

 

 

 

Proshow (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Captivate (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Aurora 3d (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

Reallusion Crazy Talk (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

 

Avid (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Color Paint (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Bridge (کامل):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Painter (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

 

SketchUp (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

PowerPoint (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Nuke (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

 

Face Filter (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

 

 

 

 

Adobe Sign (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

 

Microsoft AppStudio (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Connect (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

FontLab (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Speed Tree (کامل):

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14

 

 

 

 

Revit (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Lumion 3D (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

هنز پول درآوردن در هنر :

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 

 

 

 

Marvelous Designer (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Nero 2017 (کامل):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

 

 

Adobe Audition (کامل):

- 1

آموزش خط معلی:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

 

 

Adobe Lightroom App (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

BluffTitler (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

MUVIZU (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

Flip PDF Corporate (کامل):

- 1 - 2 - 3 در حال بروزرسانی

 

Adobe Flash (آشنایی):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

 

 

Swishmax (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

  Multi Media Builder (کامل):

kitchendraw (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

TV-ART (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Edraw Max (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Solveigmm (کامل):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

در صورت مشاهده خرابی لینک ها و یا نقص ویدیوها با سایت                    بگیرید.

تماس

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است