سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

کلیه اطلاعیه ها بروز میباشند و برای اطلاعات بیشتر میتوانید با سایت تماس بگیرید

اطلاعیه ها

راه اندازی کانال رسمی تلگرام استاد طوفانی:

 

- کلیه اطلاعیه ها و بازارچه ها بر روی این کانال اطلاع رسانی میشود. عضویت در این کانال رایگان و با توجه به امکانات این اپلیکیشن، ارسال فایل نیز بر روی آن انجام میشود، همچنین اکثر کلاسهای آنلاین استاد طوفانی بر روی تلگرام برگزار میشود.

حضور استاد طوفانی در ایران:

 

با توجه به حضور استاد طوفانی در تهران، چنانچه مایل به برگزاری کلاس خصوصی حضوری یا آنلاین با ایشان میباشید، با سایت تماس بگیرید.

کلیه افراد شرکت کننده در کلاسهای  استاد طوفانی مدرک (Certificate) موسسه معتبر آمریکایی SPANNER learning را دریافت میکنند.

شما میتوانید ویدیوهای آموزشی را در کانالهای                                                     نیز مشاهده نمایید.

ویدیوهای ذیل قابل پخش بر روی سیستم های Windows - Apple/Mac - Android - Linux میباشد.

دانلود ویدیوهای ذیل مجاز و رایگان میباشد و کلیه حقوق مادی و معنوی آنها به سعید طوفانی تعلق دارد.

دوره آموزشی نرم افزاری مورد نظر را انتخاب و دانلود نمایید.

.:: Saeid Toufani ::.

Adobe Illustrator (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62

 

 

Adobe Illustrator (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 2017>> در حال بروزرسانی

 

 

Adobe Flash (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Adobe Lightroom (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

Photoshop (Animation):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

 

 

 

Adobe Photoshop (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

 

Photoshop (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 2017>> 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67

 

Photoshop (3D):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Adobe Indesign (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 2017>> 55

 

3D Max (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

 

3D Max (پیشرفته):

- 1 در حال بروزرسانی

Vray-3D Max (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4

Corel Draw (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41

 

Adobe Premiere (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Adobe Premiere (پیشرفته):

32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 2017>> در حال بروزرسانی

Face Filter (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15

Adobe Aftereffect (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52

Adobe Aftereffect (پیشرفته):

 

با توجه به تغییرات سایت، ویدیوهای این قسمت بتدریج در کانال تلگرام استاد طوفانی به آدرس ذیل آپلود میشود

Telegram: 09108813447

Telegram.me/saeidtoufaniasl

 

Adobe Edge Animation (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32

Edius (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52

 

Adobe Muse (Web Design):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55

 

Adobe Muse (Mobile App):

- 1 - 2 - 3 - 4

Adobe DreamWeaver (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49

Adobe DreamWeaver (پیشرفته):

50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95

Cool Edit (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

Xilisoft Video Convert (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

 

Camtasia Studio (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

 

Morph Animation (پیشرفته):

- 1

Anime Studio (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

 

ePageCreator (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21

 

ePageCreator (Mobile APP):

- 1 - 2 - 3

Adobe Fuse (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Corel Video Studio (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25

 

WordPress (متوسط):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36

 

Adobe Audition (متوسط):

- 1

Cute FTP (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

 

Xara 3D Maker (پیشرفته):

- 1 - 2

 

Photo Impact (متوسط):

- 1 - 2

 

WonderFox Convert (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

 

Photo Zoom (پیشرفته):

- 1

 

آموزش غرفه سازی:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 

کارآفرینی:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

درباره هنر:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

 

 

ساخت رزومه کاری و پورتفلیو:

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 در حال بروزرسانی

Pinegrow (پیشرفته):

1 در حال بروزرسانی

 

Light Pen (پیشرفته):

1 در حال بروزرسانی

Green Screen (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

گرافیک:

- 1 در حال بروزرسانی

Adobe Sketch:

1

 

Adobe Cloude (بروز رسانی):

1

Mockup (پیشرفته):

1 در حال بروزرسانی

Adobe Comp (پیشرفته):

1 در حال بروزرسانی

Dragon frame (پیشرفته):

1 در حال بروزرسانی

 

Pepakura (پیشرفته):

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Bandicam (پیشرفته):

1 - 2 - 3

Adobe Character Animator:

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 در حال بروزرسانی

 

Zbrush (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

Bryce 3D (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Poser 3D (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

iClone (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

Blender 3D (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

FL Studio (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Dynamic PDF (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

KeyShot (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Realflow (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Mudbox (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Toon Boom Animation (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Cinema 4D (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Animation (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Proshow (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Captivate (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Aurora 3d (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

Reallusion Crazy Talk:

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Avid (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Color Paint (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Bridge (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

Painter (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

SketchUp (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

PowerPoint (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Nuke (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

Adobe Max (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Sign (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Microsoft AppStudio (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Adobe Connect (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

FontLab (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

 

Autocad (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Revit (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

 

Lumion 3D (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

هنز پول درآوردن در هنر :

- 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

 

Marvelous Designer (متوسط):

- 1 در حال بروزرسانی

       

در صورت مشاهده خرابی لینک ها و یا نقص ویدیوها با سایت                    بگیرید.

تماس

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است