سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

در این مستند شش قسمتی نگاهی متفاوت به مبحث رزومه شده است و سعی شده است تا از نگاه یک کارفرما رزومه معرفی و تهیه آن آموزش داده شود.

همچنین راه اندازی یک پورتفولیو PDF و یا Online در سایت Linkedin نیز با جزئیات کامل آموزش داده شده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است