سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند غرفه سازی:

سعید طوفانی در دوران کاری خود بیش از 40 غرفه نمایشگاهی در ایران، و بیش از 30 غرفه در نمایشگاههای خارج از ایران طراحی و ساخته است.

این مستند آموزشی در 10 قسمت به شرح روش طراحی، قیمت گذاری، بازاریابی و مشتری مداری در این حرفه از زبان او میپردازد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است