سعید طوفانی اصل

تولید کننده رسانه - استاد دانشگاه

English

Farsi

مستند بم:

در زمان وقوع زلزله بم سعید طوفانی برای ساخت یک مستند با دوستان خود به شهر بم سفر کرد.

حاصل این سفر چند ویدیو کلیپ شد که تعدادی از آنها قابل نمایش برای عموم است.

همچنین ناگفته های زلزله بم نیز بصورت جداگانه و در مصاحبه با سعید طوفانی ارائه گردیده است.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به صاحب آن است